Kľučky na protipožiarne a únikové dvere

Jestvujú 3 výrobky.
Kľučky na protipožiarne a únikové dvere

Pre protipožiarne dvere treba kľučky z vhodných materiálov, zodpovedajúcej konštrukcie a pevnosti. Taktiež je vhodné myslieť nato, že požiarne dvere bývajú väčšinou na únikových trasách, teda sú to únikové dvere a na nich majú byť v zmysle STN 92-0201-3 "Únikové cesty a evakuácia osôb" použité kovania na ktorých sa nezachytáva oblečenie. Štítky:...

Viac