Výroba kľúčov

Kľúče vyrábame v našej predajni v Banskej Bystrici na "Sídlisku": ulica 29. augusta č. 23 - predajňa apex.

 • Vyrábame kľúče zúbkové, jamkové, schránkové, do visiacich zámkov a pod. Rozpis nájdete aj s fotografiami na spodku stránky.
 • Frézujeme autokľúče, zúbkované i hadíkové
 • Kopírujeme magnetické a čipové kľúče do bytových vchodov (Dallas a čipy s technológiou RFID).
 • Predávame zámky, vložky v rôznych dĺžkach (do bytov aj domov)a zadlabávacie zámky
 • Robíme predaj a servis vložiek, vieme poskladať vložku podľa kľúča a to typy: dormakaba pExtra, dormakaba EAP-2000, dormakaba P-001, dormakaba Ap-2000, ISEO F3, ISEO F5, ISEO R6, ISEO R7, ISEO R11, ISEO F900.
 • Výmenu zodratých stavidiel robíme na tých istých typoch.
 • Vyrábame viac vložiek na jeden kľúč.
 • Vyrábame uzamykacie systémy (systémy generálneho kľúča)
 • Disponujeme mnohými patentom chránenými profilmi (iba my vyrobíme kópie kľúčov). Pri chránených profiloch evidujeme počty vyrobených kópií kľúčov k jednotlivým vložkám z dôvodu zabezpečenia najvyššej bezpečnosti.
 • predávame aj prívesky na kľúče, rozlišovače kľúčov, kľúčenky, krúžky pre kľúče atď.


Adresa našej predajne:


Ulica 29 augusta č. 23, Banská Bystrica - na Sídlisku, v strede ulice od železničnej stanice.


Naše referencie na elektronické uzamykanie pomocou elektronického kovania C-lever v Banskej Bystrici si môžete pozrieť v hostinci v Kremničke "U Vinca" a v pasáži vedľa Tatrabanky (Dolná ulica, Banská Bystrica). Uzamykanie do bytových domov pomocou prístupového zariadenia RAK BES môžete vidieť napríklad na Gaštanovej ulici č. 2 až 10 (Podlavice, Banská Bystrica), bytovky v Harmanci či na Fončorde.

Naše mechanické uzamykacie systémy sú inštalované v internátoch UMB Banská Bystrica, Lion Car Banská Bystrica, MÚ Hnúšťa, Erdödiho paláci v Bratislave, Linde GAS v Bratislave, Elmont Banská Bystrica, Audiofón Banská Bystrica,  Penzión p. Kvasnu v Kremničke (Banská Bystrica), Alfa Bio Sliač, Parkovací dom vo Zvolene, Evonik Slov. Ľupča, Simkor Banská Štiavnica, K-systém Žiar nad Hronom, Asseco Banská Bystrica, Ave moto, Martinská nemocnica, Penzión Slniečko v Tajove pri Banskej Bystrici, Belami Čadca, Elmont Banská Bystrica, Combin Banská Štiavnica, Drugimpex, rod. vila p. Kondera v Banskej Bystrici, Jazyková škola Speak Banská Bystrica, HTMAS Vlkanová,  penzión Luteus pri Budči, bytovka v Banskej Štiavnici, Staf Banská Bystrica atď,.

Kvalitná výroba kľúčov je zabezpečená jednak výrobou kľúčov na strojoch svetovej špičky SILCA, a jednak používaním kvalitných surovín pokiaľ sa dá mosadzných, opäť od talianskeho výrobcu Silca.

Rady k výrobe kvalitných duplikátov kľúčov

 • K výrobe kľúča predložte pôvodný kľúč, nie kópiu. Obyčajne ho spoznáte tak, že je na ňom ten istý nápis, ako na zámkovej vložke. Na niektorých býva taktiež viac ciferné číslo.

 • Kľúč nesmie byť obdratý, nalomený alebo zohnutý. Výroba kľúčov podľa prasknutej predlohy je nepresná, lebo obyčajne  prasknutý kľúč je na praskline nadvihnutý. Ak sa vám dá kľúčik otočiť vo vložke len vtedy ak ho trošku povytiahnete, znamená to, že vložka (kľúč) je obdratá a treba ju vymeniť za novú.
 • Pri kúpe zámkových vložiek a visiacich zámkov kde budete potrebovať viac kľúčov dbajte na to, aby ste nekúpili nekvalitné, hlavne čínske výrobky. Čínske výrobky sú aj v prijateľnej kvalite, ale značná časť je veľmi nízkej kvality. Spoznáte ich podľa extrémne nízkej ceny, alebo nízkej váhy (sú z hliníka!), alebo menšej a tenšej hlavy kľúča a pod. Výroba kľúčov k takýmto výrobkom často nie je vôbec možná.

 • Na vchody do bytoviek je potrebná vložka s tvrdými stavidlami (P-001 TS), aby dlho vydržala vysokú záťaž. Ak máte bežnú vložku a vo vchode je zopár susedov s nekvalitne vyrobenými oceľovými kľúčmi, vložka bude po pol až roku nefunkčná. Výroba kľúčov je najkvalitnejšia z pôvodného kľúča k vložke, preto je dobré pri výmene vložky dať vyrobiť kľúče pre celý vchod naraz. Pre vchody do bytoviek robíme aj elektronické otváranie pomocou čipov.

 • Výroba kľúčov podľa kľúča ktorý vám "zadrháva", nemá zmysel, kópie nebudú fungovať. Tento jav často nastáva na vložke ktorá je už obdratá. Takú vložku ak je k nej vyrobených veľa kľúčov (vhod do bytovky, podniku a podobne) je výhodné dať do servisu na opravu, ak je kľúčov málo, treba kúpiť novú zámkovú vložku.

 • Výroba kľúčov s patentom chráneným profilom (naozajstné "kartové" vložky) je možná len s predložením karty. Približne polovica výroby kľúčov  s chránenými profilmi je viazaná na konkrétnu kľúčovú službu, ktorú by ste mali vyčítať z karty. U nás sa mimo našich profilov dajú objednať kľúče k vložkám Cisa. 
 • K menšiemu opotrebeniu kľúčov a vložky bude dochádzať, ak je vložka namazaná. Mazať sa môžu výhradne práškovým grafitom (v žiadnom prípade nie grafitovou vazelínou) alebo špeciálnym mazadlom na vložky (je to mimoriadne riedke mazivo nelepiace nečistoty), napr. GEGE sprej. V žiadnom prípade nesmiete mazať vložku olejom - spoľahlivo ju zničíte.
 • Výroba kľúčov musí byť primerane "pomalá". Ak pri výrobe kľúčov obsluha rýchlo kmitá zľava doprava, kľúč bude nekvalitne vyrobený, bude drsný a bude ničiť vašu zámkovú vložku. Tento problém je vypuklejší pri oceľových surovinách, lebo sú tvrdé, nevyhladia sa a pôsobia ako pilník. Preto u nás k výrobe kľúčov kupujeme prednostne drahšie mosadzné suroviny, ktoré sú šetrné k vašej vložke.
 • Farebné hliníkové kľúče sú síce ľahké a ľahko rozlíšiteľné, ale sú menej pevné (ľahšie sa zlomia alebo ohnú) a menej trvanlivé. Pokiaľ potrebujete kľúč odlíšiť, je najvhodnejší kľúč Silky, má farebnú plastovú obrubu okolo hlavy kľúča.
Kľúče Silky s rozlišovačmi

Rady ku kúpe zámkových vložiek pre vchody do bytoviek

Pri kúpe a inštalácii nových dverí do vchodov bytoviek sa opakuje situácia, keď je s novými dverami dodaná lacnejšia zámková vložka (ľudove FAB-ka). Osobne som sa nestretol s tým, že by objednávateľ na vložku a kľúče kládol nejaké požiadavky, preto obyčajne býva dodaná vložka nie veľmi vysokej kvality a bez zváženia možnosti jej servisu (lebo v prvom rade ide o nákupnú cenu a nie o cenu zohľadňujúcu všetky aspekty). Bez toho aby posúdili  investori vhodnosť vložky, dajú vyrobiť kľúče a sú prekvapený, keď za pol roka musia kúpiť novú vložku a dať vyrobiť opäť všetky kľúče. Vhodný postup je nasledovný:

zistite si kvalitu a vhodnosť dodanej vložky, ak je nevhodná, treba kúpiť novú

nevhodná zámková vložka:

 • je neznámej značky
 • kľúče sú tenšie
 • kľúče nemajú frézovaný chrbát (sú nepresné, lebo sú len vyrazené lisom z plechu)
 • vložka je ľahká (je z hliníka alebo zinkozliatiny)
 • zámočníctva na ne nerobia servis
 • ak nie je požiadavka na vysokú bezpečnosť, tak je nevhodný aj opačný extrém, ak sa použije kvalitná vložka, avšak so zbytočne drahými kľúčmi, v praxi som sa u nás v BB stretol s tým, že v niektorých menších výrobách dodávali také isté vložky ako na rodinné domy (vložky s jamkovými kľúčmi), ktoré sú 5 x drahšie ako zúbkové kľúče, t.j. za cenu tých kľúčov mohlo byť vybavených 5 vchodov
Pri boji o čo najnižšie ceny výrobcovia šetria materiál, znižujú jeho kvalitu, alebo vynaloženú prácu. Tieto príznaky nízkej kvality vidno najbadateľnejšie na kľúčoch. Kvalitné kľúče sa vyrábajú frézovaním z polotovarov. Novinku v znižovaní nákladov pri výrobe surovín som zaznamenal v decembri 2013 u nás v Banskej Bystrici, keď sa nám do rúk dostal kľúč Medos, ktorý nemá drážky vyfrézované, ale odliate. Na obrázku vidno miesto spojenia formy. Všimli sme si to pri chybovosti vo výrobe kópií kľúčov ktorá bola spôsobená tým, že chrbát kľúča nebol rovný ale zahnutý o približne 0,1 mm čo spôsobovalo problém pri výrobe. Na poctivých kľúčoch s vyfrézovanými drážkami a chrbátom sa to nemôže stať.Kľúč Medos - odlievaný

vhodná vložka:

 • je značková a takej značky ktorá sa u nás bežne predáva a opravuje
 • ak sa jedná o bežné vchody kde nie je požiadavka na vysokú bezpečnosť alebo toho aby sa nedali kľúče voľne kopírovať, tak sú reálne najpoužiteľnejšie tieto značky: dormakaba, ISEO, CISA, FAB, CES, (v niektorých regiónoch aj Mauer)
 • ak ide o zvláštne požiadavky a nie je obmedzujúca cena, tak: dormakaba, EVVA, DOM
 • vo veľkej väčšine je najvyhovujúcejšia zámková vložka ktorá má tvrdé stavidlá a lacné kľúče - typ napr.: dormakaba EAP 2000-VP-TS (TS - tvrdé stavidlá)