Zámky do vnútorných dverí

Zámky do vnútorných dverí sú zámky na dvere najbežnejšie, ale patria sem aj zámky na bezpečnostné či protipožiarne dvere.