Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

O tomto počine

K napísaniu tohto slovníka spisovnej slovenčiny ma podnietila znižujúca sa úroveň používanej slovenčiny, situácie, keď som nerozumel rôznym skomoleninám, či keď som videl, že ľudia nerozumeli bežným spisovným výrazom. Tiež som si všimol, že okrem anglických slov nastupuje trend používať anglické skladby viet, vynechávanie skloňovania a prechyľovania atď. Inšpirujúce pre mňa boli dva rozhovory v televízii, kde jeden Rakúšan a jeden Angličan, ktorí sa naučili po slovensky, sa veľmi obdivne vyjadrovali o našej reči, napríklad o tom, ako mnohotvárne a s jemnými odtienkami vieme osloviť dievča (Ančisko, Anča, Anna, Anička, Anulienka, Anka, Anuľka).

Slovník 7S
Je veľmi zlé a nevkusné miešať do slovenčiny angličtinu. Prečo, to vysvetľujem v nižšie uvedenom, mierne prehnanom príklade.

Slovenčina na anglický spôsob:
Žarnovica si dať vŕšok, za chvíľu bude mŕtva čiara keď má mať urobený robiť hore a potom bude sladká.
Spomaľte, a čo najpresnejšie vnímajte zmysel horeuvedenej vety a skúste presne pochopiť jej zmysel.

Po anglicky:
Zarnovica wore a  Top on. The deadline she should finish her make up, then she will be sweet.

Po slovensky:
(pozn.: američania bežne pomenúvajú deti čudnými menami, napr. menami miest, napr. Dallas, alebo ovocia, Lemon – Citrón „Citrón Pašková!“, alebo povolaniami, Piper Perabo – „Gajdoš Perabová“ atď.):
„Zuzka si obliekla tričko, za chvíľu už bude čas kedy má byť nalíčená, potom bude pekná.“

Angličtina vyniká svojou jednoduchou gramatikou, nepresnosťou, skracovaním a tým, že sa inak vyslovuje a inak píše (čo je dôsledkom živelného preberania slov a spôsobu písania z inych jazykov - niečo podobné začlo prebiehať u nás). Ja naozaj dobré miešať ju do krásnej, dokonalej a presnej slovenčiny? Chcete, aby tak rozprávali vaše vnúčatá? Pred 1500 rokmi sa v angličtine skloňovalo podľa vzorov podobne ako v dnes slovenčine, dnes má angličtina medzi európskymi jazykmi  najjednoduchšiu gramatiku.

Tu uvádzam niekoľko hojne používaných a nezmyselne prebratých anglických slov a slovných spojení:

Mejkap (make up):
doslovne robiť hore. Urobila som si mejkap = urobila som si robím hore, t.j. urobila som sa hore. Ak sa môžem urobiť hore, môžem sa urobiť aj dole. Urobila som sa dole – to je silne erotická veta s úplne iným významom.
Po slovensky: „Nalíčila som sa“.

Produkt (product):
product znamená výrobok, service službu. V reklamách banky a poisťovne hojne vychvaľujú svoje produkty (teda výrobky?). Asi preto, že sa z obchodných dôvodov vyhýbajú slovám ako úver, pôžička, poistenie. V podstate všetky internetové predajne vznikli prekladom anglických verzií a prekladajú ich nedostatočne jazykovo vzdelaní ľudia, preto na nich takmer všade nájdete produkty, ale takmer nikde výrobky. Nejestvuje na to žiadny rozumný dôvod.

Marketing:
u nás sa tvárime, ako keby marketing bol nejaký špeciálny prieskum trhu alebo niečo podobné. Market je obchod a ing znamená priebehový čas, t.j. marketing = obchodovanie (nakupovanie).Sú podniky, kde majú aj marketingové aj obchodné oddelenie, človek sa natrápi nad tým, ktoré dvere má otvoriť.

cylindrický kľúč - zúbkový kľúč, rúrkový kľúč
Je veľmi výhodné používať pri písaní a hovorení čistú slovenčinu a logické, kritické myslenie. Kľúčiari pod označením cylindrické kľúče myslia zúbkové kľúče. Cylindrický znamená valcový, valcový kľúč je napr. nástrčkový rúrkový kľúč na matice a skrutky. Oni chcú povedať že ide o kľúč používaný do (nesprávne) cylindrických vložiek. Ani to nie je správne, lebo do nich môžem použiť zúbkové ale i jamkové kľúče a oni majú na mysli zúbkové kľúče.

Výhody používania „čistej" slovenčiny:
 • Vyššia zrozumiteľnosť. Takému „dedlajnu„ som naozaj nerozumel a nie som si ani istý tým, čo znamená „hešteg". Ak používame odvodené slová zo slovenského slova, tak aj napriek tomu že človek počuje to slovo prvý krát, hneď pochopí jeho význam, pri cudzom nie, napr. lézia - poškodená časť.
 • Ľahšie a dôkladnejšie pochopenie učiva v školách.
 • Jednoznačný pravopis a výslovnosť. „...Tipos Extraligy..." (nespisovný zlepenec) - „...Tiposovej extrovej ligy..." (po slovensky s prevzatým slovom, znie to cudzo a zle) - „...Tiposovej osobitnej ligy..." (po slovensky)
 • Zachovávame príbuznosť zo slovanskými jazykmi.
 • Bezproblémová výslovnosť (nielen) počítača, cudzie slová kde sa nemäkčí podľa pravidiel SJ vyslovuje mäkko (vyskúšajte Googl, slovo „antistatický", v čase písania tohto textu ho vyslovuje „antistaťický").
 • Zachováva sa skutočný význam slov. Presný význam cudzích slov častokrát ľudia neovládajú a preto ich používajú nepresne, napr. „on line" (pripojený), „dizajn" (návrh), mobilný" (pohyblivý) či „koronavírus" (korónový vírus).
 • Vysoká presnosť komunikácie. Vynechávaním prechyľovania strácame informáciu o rode menovaného, neskloňovaním a nezdrobňovaním strácame informáciu o vzťahu a nálade (najnovšie sa v prerozpávaných filmoch používa anglické, nemenné pretlmočenie mien, napr. Ann - iný tvar v celom filme nepočujete). Vysoká presnosť našej reči je výhodná aj pri zmluvách, či iných dokumentoch.
 • Zachovanie zrozumiteľnosti starých textov aj pre bežného čitateľa.
 • Zachovanie slovensky typickej, mäkkej ľúbozvučnosti.

Vzdávame sa svojej národnosti postupným zamieňaním našich slov za cudzie, napr. existovať namiesto dnes už takmer nepoužívaného jestvovať, či slova produkt namiesto nášho výrobok.

Takéto a podobné upresnenia nájdete v tomto slovníku spisovných a nespisovných slov. Tento slovník je zameraný na najčistejšiu a najpôvodnejšiu formu slovenčiny a na technické výrazy.
Moje pravidlo: „Ak na to čo chceš vyjadriť jestvuje pôvodný slovenský výraz, použi ho."

Venujem môjmu národu

 • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
 • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky