Kontakt

Kontaktné údaje

apex Banská Bystrica s.r.o.
29. augusta č. 23
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 48/4 151 007, 4 151 016

+421/905 445 446, technické otázky:+421 908 540 885
elektronická adresa: kovania@stavebna.sk

Predajňa
29. augusta č. 23
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Tatiana Veljačiková

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8:00 – 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00

Nedeľa a sviatky: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: apex Banská Bystrica s.r.o.
Sídlo spoločnosti: 29. augusta č. 23, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 804 614
DIČ: 2 022 408 069 (platiteľ DPH)
IČ DPH: SK 2022 408 069 (platiteľ DPH)

Spoločnosť je zapísaná dňa 13.07.2007 v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 13340/S.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK16 7500 0000 0040 0521 2887
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Číslo účtu: 4005212887 / 7500

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Slovenská republika

Telefón: +421 48 412 49 69
El. adresa: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk