apex: kovania, uyzmykanie a príslušenstvo k dverám

Vložky zámkov

Všeobecne

Názov

Pre zámkové vložky sa používajú rôzne nepresné, často nevhodné názvy, ako napr: zámka do dverí FAB, fabka (FAB je historické meno výrobnej spoločnosti), cylindrická vložka (vložky do zámkov sú všetky skonštruované ako cylindrické vložky, t. j. valcové, preto je nevhodné a málo popisné ich takto špecifikovať (pojmu cylindrická vložka asi najlepšie zodpovedá OB tampón, preto odporúčam toto označenie v tejto súvislosti nepoužívať), stavebná vložka (úplne nezmyselný názov), zámok (zámok je úplne iné zariadenie).

Popis, trieda bezpečnosti

 • Zámkové vložky významne ovplyvňujú bezpečnosť. Najnižšia trieda je č.1, najvyššia č. 4. Vložka má tým vyššiu triedu bezpečnosti, čím má viacej možných kombinácií, treba použiť väčšiu silu na vytrhnutie bubna atď. - t.j. na jej prekonanie treba použiť špeciálnejšie náradie a dlhší čas, resp. pri najvyššej triede vložka nie je prekonaná do stanoveného času a skúška sa ukončuje. Pre zabezpečenie priestorov kde záleží na bezpečnosti, použite bezpečnostné, t.j. triedu 3 alebo 4.
 • Na vložkách do zámkov je veľa parametrov, ak chcete ten najpopisnejší, tak je to možný počet kombinácií kódu vložky, umožní vám výrazne odlíšiť vložky aj v 4 bezpečnostnej triede, kde máte napr. 3 vložky s tou istou triedou, ale počet kombinácií je veľmi rozdielny. Druhé hľadisko je cena, na 90% cena vložiek zodpovedá kvalite a úžitkovým vlastnostiam.

Rozmer a ostatné parametre potrebné pre objednanie zámkovej vložky

rozmer zámkovej vložky (fabky)
 • Pre objednanie potrebujete vedieť rozmer vložky, ktorý sa dá zmerať alebo vypočítať (návod na určenie rozmeru vložky do zámku). Je to najdôležitejší parameter.
 • Dôležitým údajom je to, či je možné voľné kopírovanie kľúčov, alebo nie. Je to dôležité ako ochrana voči niektorým metódam prekonávania zámkových vložiek a ako istota, že keď zveríte kľúč remeselníkovi čo susedom, neurobia si nelegálnu kópiu. Naša spoločnosť disponuje patentom chránenými profilmi, pri ktorých duplikáty kľúčov robíme len my, na základe bezpečnostnej karty ktorou sa musí oprávnená osoba preukázať. Podrobnejšie informácie nájdete na konci stránky. Cena zámkových vložiek i kľúčov ktoré sa nedajú voľne kopírovať je citeľne vyššia.
 • Zákazníci sa pomerne prekvapivo často pri kúpe vložky riadia aj typom kľúča a jeho vzhľadom. Problematiku kľúčov máme podrobne popísanú na našej podstránke venovanej výrobe kľúčov.
 • Pre rozhodovanie aký typ vložky je pre vás vhodný a koľko približne stojí vám pomôže porovnanie cien a vlastností v cenníku.  Podrobný návod na špecifikáciu dopytu alebo objednávky nájdete na spodku stránky.

Podrobnejšie informácie o zámkových vložkách

zámková cylindrická vložka (FAB-ka)

Spôsoby prekonania zámkovej vložky (ľudove fabky / fabka)

Časť zákazníkov u nás nakupuje súčasti zabezpečenia po vykradnutí. Z rozhovorov s nimi a po skúsenostiach s našimi servisnými zásahmi môžem konštatovať, že sme sa v praxi stretli s týmito spôsobmi prekonania vložiek:

1. Vyhmatanie - spôsob, keď pomocou planžiet a napináka sú zoradené stavidlá do požadovanej polohy a vložka (fabka) je odomknutá. Že vás vykradli týmto spôsobom spoznáte podľa toho, že sa vám nebude dať vložiť kľúč do vložky zámku, nakoľko obyčajne ostane valec (cylinder, bubon) otočený v nesprávnej polohe. Či je možné vložku vyhmatať, ovplyvňuje trieda bezpečnosti, stavidlá vložky, jej konštrukcia, kombinácia stavidiel, opotrebovanie vložky. Môj prvý pokus bol na vložke vo vchode do bytovky (opotrebovaná vložka). Otvoril som ju za 10 sekúnd, bez predchádzajúceho tréningu...........Pozrite si názorné video: Vyhmatanie visiacich zámkov Proti vyhmataniu súžia špeciálne tvarované stavidlá (hríbikovité), vložka s jamkovým kľúčom, profil s prekrytým profilom a množstvo kontrolných bodov (jednoduchá vložka ich má 5, zložítá aj viac ako 20). Na možnosť vyhmatania veľmi vplýva presnosť výroby - aké ostré sú hrany v otvoroch pre stavidlá v cylindri. V nepresných výrobách (hlavne čínskych) nedokážu vyrábať stavidlá v predpísaných výškach, preto si pomáhajú tým, že zrazia hrany v cylindri a dajú o trošku menšie stavidlá. Oni si pri otváraní v takto vyrobejen vložke nájdu "vhodnú" polohu stavidla v cylindri a odomknete. Tak isto si ju nájdu pri vyhmatávaní....

2. Rozlomenie - najbežnejší spôsob. Spočíva v zovretí vyčnievajúcej časti vložky (obyčajne v prípravku) a myknutím sa vložka zlomí v zámku v mieste zaisťovacej skrutky. Proti tomuto spôsobu je nutné použiť bezpečnostné kovanie, z ktorého môže vložka prečnievať max. 3 mm.

3. Odvŕtanie - bežný sôsob, hlavne pri servise, ak sa nedá vložka zlomiť. Vrtákom sa v spodnej časti odvŕtajú pružiny, stavidlá spadnú dole a vložku je možné otvoriť. Proti tomuto spôsobu slúžia oceľové kalené kolíky, ktoré sa nachádzajú v prednej časti telesa vložky, niekedy aj cylindra (bubna). Tie odkláňajú vrták doboku, aby nevŕtal cez priestor pružín. Proti tomuto sôsobu slúži taktiež prekrytie na kovaní.

4. Rezonančná metóda - zriedkavejšie používaná, (nazývaná tiež SG metóda alebo bumping) nakoľko je nutné mať ku každému typu vložky špeciálny kľuč a táto metóda vyžaduje tréning. Pri mojom prvom pokuse mi predvádzajúci 3 x klepol po vložke a 3x ju otvoril. Ja som klepal 15 minút, kým sa my to podarilo 1 x otvoriť. Video s animáciou rezonančnej metódy. Pri tejto metóde (ak je páchateľ zručný), neostávajú vo vložke stopy po násilnom prekonaní, čo spôsobuje problém s uplatnovaním poistnej udalosti. Ochrana spočíva v špec. úprave vložky - špeciálne stavidlo, magnetický segment a pod.

5. Vytrhnutie bubna (cylindra) - do miesta vkladania kľuča sa navŕta špeciálna kalená skrutka a za ňu sa pomocou prípravku vytrhne bubon (cylinder). Trvá to asi 2 minúty. Ochrana - prekrytie na kovaní alebo špeciálny typ cylindrickej vložky.

6. Odpozeranie kódu a vyrobenie nelegálnej kópie kľuča - po získaní kvalitnej fotografie kľúča, vysokokvalifikovaný odborník na číslicovom stroji je schopný vyrobiť kópiu kľúča. Pri tejto metóde neostávajú vo vložke stopy po násilnom prekonaní, čo spôsobuje problém s uplatnovaním poistnej udalosti. Aj keď táto metóda vyzerá vysoko futuristická, opak je pravdou. V r. 2009 boli takto vykrádané zlatníctva na východe Slovenska a aj u nás sme mali zákazníka, ktorý odhalil, že ho vykradli cez obedňajšiu prestávku týmto spôsobom len vďaka kamerám. Ochranou je použitie vložky s patentom chráneným profilom, ktorý má k dispozícii len oprávnený výrobca. Takéto profily napr. u nás evidujeme v počítači - každý jeden kľúč a máme ho len my, čím ke zabezpečené, že ak aj páchateľ dokáže odčítať kôd, nemá z čoho kľúč vyrobiť.

Ak bola vaša vložka zámku prekonaná nedeštrukčnou metódou, je niekedy problém odhadnúť či sa tak stalo. Ak sa vám nedá zastrčiť kľúč a bubon je otočený do nezvyčajnej polohy, vedzte, že vaša vložka bola vyhmataná. Ak bubon nie je otočený a máte podozrenie že nie je všetko v poriadku, resp. ste boli vykradnutý, treba vložku rozobrať a preskúmať. Pri kriminálnych činoch to robí Kriminalistický ústav. My sme v našej praxi boli požiadaný našim zákazníkom (väčšia výrobná spoločnosť) aby sme preskúmali vložku zámku, nakoľko mali podozrenie, že sa jeden ich zamestnanec dostal tam, kam sa dostať nemal. Po rozobratí a nasnímaní pod mikroskopom sme ich podozrenie potvrdili a identifikovali, že zamestnanec použil jednak vyhmatanie a jednak rezonančnú metódu, na ktorú použil kľúč zo systému. Nižšie vidíte snímky zo skúmania.

stavidlo vložky (fabky)

stavidlo zámkovej vložky -fabky

Na tejto snímke vidno škrabance, spôsobené vyhmatávacími nástrojmi. Tieto priehlbne sú spôsobené opakovanými údermi po kľúči.

Vyššie uvedené ukážky nie sú návodom "ako to robiť". Ono to nie je zas tak jednuduché - treba si vedieť zhotoviť alebo zadovážiť prípravky, mať vedomosti a skúsenosti, a hlavne trénovať. Ukážka a popis týchto metód vám ozrejmí, prečo je nutné kupovať kvalitnejšie vložky a pomôže vám vybrať, ktorá je pre vás vhodná. Porovnanie a popis ochranných prvkov vložiek nájdete v cenníku (navigácia pri výbere).

Jestvujú aj iné metódy, ale tieto sú najbežnejšie. Treba podoknúť, že kvalitná cylindrická vložka alebo odolá, alebo tak významne sťaží prekonanie, že bežný narušitelia stratia záujem. Pre bežný život kvalitná vložka zámku prakticky zabezpečí vaše súkromie proti neželaným návštevám.

Bezpečnostná karta

V praxi sa často zahmlieva pojem bezpečnostná karta alebo registračná karta. Často sa k cylindrickým vložkám dávajú bezcenné papieriky a ľudia majú klamlivý pocit výšky bezpečnosti. Tu sú moje definície a poznámky k tejto téme:

 • Naozajstná bezpečnostná karta je nevyhnutná súčasť vložky s chráneným profilom, t.j. výrobca vložky zaplatil za patentovú ochranu ktorá oprávňuje jedine jeho vyrábať daný profil kľúča. To zabezpečí, že pokiaľ kľúčová služba disponuje takýmto profilom (výrobca ho zmluvne pridelil napr. len tejto jedinej kľučovej službe) jedine ona vyrobí kópiu kľúčov z legálnej suroviny k vašej vložke (teoreticky je ešte možné vyrobiť kľúče na kpírovacej frézke, avšak tam sa kontroluje či profil nie je chránený). Keďže za túto ochranu treba platiť, často to výrobca neurobí a nie je právny problém dať nechránené kľuče vyrobiť. Či je profil patentom chránený sa dá overiť tak, že požiadate o informáciu, do ktorého roku je platná patentová ochrana profilu (pozor aby vam neudali patentovú ochranu tvaru hlavy kľúča). Napr. náš profil GEGE Pextra je chránený do r. 2022.
 • Samotná patentová ochrana tvaru drážok kľúča nie je sama osebe dostačujúca. Je to z toho dôvodu, že je možné do vložky zasunúť aj iný kľúč, pokiaľ má vhodne vyrobené drážky (na prvý pohľad môzu vyzerať aj dosť odlišne) na ukážku si pozrite dva kúče z hotela, ktoré som videl takto použité, tu riešili týmto spôsobom nedostupnosť pôvodného profilu kľúča. Napriek rôznym drážkam bol aj spodný kľuč zasunuteľný do zámkovej vložky. Tento problém riešia seriózny výrobcovia tak, že súčasne s patentovou ochranou kľúča, je patentovo chránené aj technické riešenie vo vnútri zámkovej vložky, ktoré zabezpečí, že je možné použiť len chránený profil. Vo vložkách pExtra je to riešené patentovaným riešením ktoré kontroluje špeciálnu šikmú drážku na kľúči. Toto riešenie je tak neobvyklé a komplikované na výrobu, že spolu s veľkým množstvom variácií dáva predpoklad na to, že tieto kľúče s vysokou pravdepodobnosťou nebude reálne nelegálne skopírovať ani po uplytnutí platnosti patentov.
kľúče do vložky (FABky)
kľuče do zámku
 • Registračná karta nemá nejaké bezpečnostné účinky, môže vám uľahčiť život v tom smere, že nepotrebujete kľúč, stačí karta a na číslicovom stroji sa dá kľuč vyrobiť. Podstatné ale je, že profil nie je patentom chránený a je právne voľne kopírovateľný. Avšak hlavne v počiatočnom čase predaja nového profilu vám kľúč bežne nevyrobia, nakoľko dostatočný dopyt aby sa oplatilo vyrobiť kópie profilu nastane až po nejakom čase, pri málo používanom profile to ani nemusí byť nikdy ekonomicky zaujímavé. Takýto profil býva v praxi nazývaný aj personálny profil.

Údržba vložiek

Medzi časté problémy v praxi patria problémy spôsobené nevhodným mazivom, resp. nenamazaním vložky. Pokiaľ vložku namažete bežným olejom, spoľahlivo ju zničíte. Na olej sa nalepia nečistoty a prach po čase má konzistenciu medu a "zalepí" stavidlá a bubon (cylinder), čo spôsobí nefunkčnosť vložky. Vhodné mazivo má veľmi riedku konzistenciu, ktorá nelepí nečistoty. Tieto mazivá sú špeciálne a vyslovene je na nich uvedené, že sú určené na mazanie vložiek. Obyčajne sú tieto mazivá vhodné aj na mazanie celoobvodových kovaní okien, zámkov, bicyklových retiazok a pod. Mimo týchto mazív je možné ešte použiť grafitový prášok, avšak ten sa ťažšie aplikuje na namontované zúbkované vložky, preto je obľúbenejšie mazivo v spreji. Toto mazivo nemení hustotu ani pri nízkych teplotách a taktiež pôsobí ako prevencia pred zamrznutím vložky. Vhodný interval na premazanie vložky je približne 1 rok, avšak závisí od záťaže a podmienok použitia. Zo skúseností ktoré máme môžeme povedať, že na priemernom byte vydrží nenamazaná vložka asi 5 rokov, po tomto čase sa už do nej nedá, albo dá len veľmi ťažko zasunúť kľúč.

gege sprej

Tento sprej je možné použiť aj na servisné účely. Ako príklad môžem uviesť príklad zákazníka ktorý si prišiel kúpiť novú zámkovú vložku, lebo pôvodná bola zaseknutá. Jednalo sa o vložku EVVA s bočnými šikmími segmentami (drahší model). Pri preskúmaní vyhmatávacími nástrojmi som zistil, že spodné stavidlá sú v poriadku, čím logicky vyplynulo, že problém je v bočných. Kľúč sa dal zasunúť len asi 2-3 mm. Po nastriekaní maziva sprejom som postupným zasúvaním a vysúvaním kľúča dostal mazivo na správne miesta a za cca 2 min. bola vložka plne funkčná. Cena vložky bola cca 100 €......

Dopyt na nacenenie / objednávka

Navigátor v typoch zámkových vložiek Odporúčané typy vložiek:

Použitie zámkovej vložky špičkové riešenie dobré riešenie lacné riešenie
bránička, pivnica s nedôležitým obsahom GEGE EAP-2000 Cisa C-2000 Euro plus
byt alebo dom s obyčajnejšími dverami, kľučka bez prykrytia vložky GEGE pExtra Cisa Asix, EAP-2000 Cisa C-2000
byt alebo dom s kvalitnými dverami, bezpečnostná kľučka KABA Matrix GEGE pExtra Cisa Asix, EAP-2000
bezpečnostné dvere tr. 2, zámková vložka s palcom KABA Matrix GEGE pExtra Cisa Asix, EAP-2000
bezpečnostné dvere, zámková vložka s ozubeným vencom KABA Matrix
Cisa Asix
bezpečnostné dvere tr. 3 alebo 4, zámková vložka s ozubeným vencom KABA Matrix

bezpečnostné dvere tr. 3 alebo 4, zámková vložka s palcom KABA Matrix GEGE pExtra


Požiadavky na údaje

Pokiaľ nie je zadefinovaná iná požiadavka, vložky sú rozmerove myslené ako Eurocylindre. Pre výrobcov ktorý vyvážajú mimo Európy môžeme dodať zámkové vložky (fabky) aj v inej norme. Malo by však ísť o väčšie množstvá, nie jednotlivé kusy (cena).

Pre bežné zadanie (koncový zákazníci) je dobré použiť našu pomôcku vo forme formulára na zistenie rozmeru a typu vložky. Profesionáli si môžu u nás objednať špeciálne merače.

Obecne je vhodné zadať nasledovné:

 • rozmer zámkovej vložky včetne delenia, nestačí celková dĺžka. Rozmer sa meria od zaisťovacej skrutky, nie od palca! ( napr.30/35 mm)
 • či ide o vložku z palcom alebo ozubeným kolieskom. Väčšina vložiek používa palec, koliesko sa využíva hlavne v bezpečnostných dverách. Ak ide o ozubené koliesko, treba vedieť počet zubov (10, 12 a pod. označenie OV-10 t.j. ozubený veniec, 10 zubov). Ak ide o vložku z elektrického spínača (napr. garážovej brány) treba skontrolovať aj polohu palca, môže byť iná ako je bežná. Vtedy preba zadať uhol natočenia palca vo východzej polohe.
 • triedu bezpečnosti - 1 až 4, 4 je najvyššia, pre byty je vhodná trieda 3 alebo 4
 • ak ide o štátne organizácie, je treba zadať či je požiadavka na certifikát NBÚ a v akej triede
 • požiadavku či má byť vložka chránená proti odvŕtaniu (je to vhodné vtedy, keď nemá kovanie prekrytie vložky
 • ak ide o vložku s vysokou záťažou (vchod do bytovky, vchod do kancelárie s guľou a veľkou intenzitou chodenia a pod.), treba to zadať ako požiadavku na vysokú záťaž. Na takéto miesta sú vhodné vložky s oceľovými stavidlami, nie mosadznými.
 • či ide o jednotlivú vložku alebo o viac vložiek so zjednoteným kódom na otváranie jedným kľúčom (rodinné domy) alebo o uzamykací systém s hierarchiou oprávnení pri uzamykaní (podniky, inštitúcie...).
 • či je požiadavka na chránený profil, t.j. aby sa kľuče nedali voľne vyrábať
 • špecifikácie môžu byť aj širšie, ale toto sú tie najdôležitejšie
 • montáž / bez montáže (zameranie) - sú to platené služby
 • identifikačné a kontaktné údaje
 • dodacie miesto - FCO apex Banská Bystrica / inde
 • doplnky (mazadlo na vložky, kľučky, a pod.)

Kontakt pre tieto výrobky

 • telefonické otázky 048 / 415 10 16, 0907 020 415, 0905 445 446
 • internetová predajňa zámkových vložiek
 • písomne na adresu: uzamykanie(zavináč)stavebna.sk
 • osobne - klepnite na gombík kontakt a tam nájdete adresu a mapu

Štítky

Zámková vložka, zámok do dverí fab, bezpečnostné vložky, bezpečnostná vložka do dverí, cylindrická vložka, cylindrické vložky, fabky, fabka, stavebná vložka, Banská Bystrica, Zvolen, zámky do dverí FAB, bezpečnostná fabka, cylindrické vložky Banská Bystrica, cylindická vložka do dverí.

kľúče KABA Matrix

© apex Banská Bystrica, s.r.o.

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky