Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

R

rating (anglicky) - hodnotenie
"Ratingové hodnotenia zohľadňujú aj zlepšenie pomeru poistného plnenia a nákladov." = "Hodnotiace  hodnotenia zohľadňujú aj zlepšenie pomeru poistného plnenia a nákladov". Oprostené od nezmyselne  vmiešanej angličtiny: "Hodnotenia zohľadňujú aj zlepšenie pomeru poistného plnenia a nákladov."
ratingová agentúra - hodnotiaca agentúra
razítko - pečiatka
rádio - rozhlas, rozhlasový prijímač
Rozhlas je slovenské slovo odvodené od slova rozhlásiť. Odporúčam prednostne používať naše slovo rozhlas. "Počula som to ráno v rozhlase." Na druhej strane na angličtinu zaťaženým tvorcom FUN RÁDIA nechajme to rádio, majú potom pocit že sú onakvejší.
ražba (česky) - razba
ráž - kaliber
reality - nehnuteľnosti
realitný portál -  (v podstate nezmyselné slovné spojenie, myslená je:) stránka s nehnuteľnosťami
Presný význam je "brána do skutočnosti" (realita = skutočnosť, portál = brána).
reality šou (reality show) - zábava s nehercami
Zastaralý význam slova reality je nehnuteľnosti. Show je výstava, predvádzanie, jarmok a podobne. Reality šou by podľa toho malo byť ukazovanie nehnuteľností. V skutočnosti je pod támto názvom myslený zábavný program s ukazovaním skutočných ľudí.
redizajn - znovu navrhnúť
"Zaoberám sa výrobou a redizajnom webových stránok." Re (angl.) = znovu, dizajn (design, angl.) = návrh. To by znamenalo, že XY znovu navrhuje (vyrába) stále tie isté stránky. V skutočnosti ale chcel autor povedať: "Zaoberám sa výrobou a návrhom webových stránok.
regulérny - regulárny
remake - prerobený, nový, novú verziu
"Ide o remake filmu Bod zlomu." - "Ide o nové sfilmovanie Bodu zlomu".
replay (anglicky) - opakovať, pustiť so záznamu, znovu zohrať
Nepoužívajte toto anglické slovo.
report (angl.) - správa
reprovýhybka - reproduktorová výhybka
reset (angl.) - znulovanie, znovu spustenie, nové spustenie
respozívny dizajn - prispôsobivé zobrazovanie (stránky)
  • Resposive design (angl.) = doslovne "reagujúci (poslušný) návrh". Pri preklade odporúčam slovensky pomenovať to, čo je myslené a to je "prispôsobivé zobrazovanie stránky".
  • Vyhnite sa spojeniu "... stránka má respozívny dizajn.", čo by znamenalo, že stránka má jemný, prispôsobivý návrh, čo nie je pravda, ona má také ZOBRAZOVANIE.
reštart - opätovné spustenie, znovu spustenie
rezort - rezort, letovisko
Rezort znamená odbor úradnej činnosti s určitou pôsobnosťou (napr. ministerstvo). Cestovné kancelárie často používajú slovo rezort, napr.: "Najkrajšie rezorty s vilkami nad hladinou mora". Je to nezmyselná veta. Autor chcel povedať "Najkrajšie letoviská s vilkami nad hladinou mora". Resort (angl.) - letovisko. Čo vedie niekoho k takémuto przneniu je nepochopiteľné.
riečište - riečisko
roadshow - putovná výstava, putovné divadlo, pojazdné divadlo
Doslovne: cesta ukazovať, mylne by ste sa mohli domnievať že ide o ukazovanie cesty, ale nie je to tak. Preklad tohto slova je putovné divadlo, u nás sa toto slovo používa často aj významove nevhodne, väčšinou sa tým myslí putovná prezentácia nejakého výrobku.
rohlík - rožok (pečivo)
router - smerovač (v počítačovej sieti)
rozteč – rozstup Rozteč je české slovo odvodené od slova tečka (bodka) a označuje vzdialenosť medzi dvoma bodkami. Slovenské znenie je rozstup. Používa sa v technike napríklad na označenie rozmeru na zámkoch alebo dverných kovaniach.
Rómovia - Cigáni
Slovo Róm som počul prvý krát v roku 1990. Na tomto slove sa dohodli účastníci na svetovom cigánskom kongrese v  Orpingtone v roku 1971 (Cigáni nemali vo svojej reči názov na označenie svojej národnosti) a má označovať príslušníka národnosti pochádzajúcej z Indie.
V ponovembrovej eufórii a množstve zmien časť cigáňov začala presadzovať používanie tohto slova aj v slovenčine. Dôvodom nového označenia malo byť to, že oni sami seba tak nazývajú v cigánčine (od kongresu).
  • Nie všetci Cigáni sú stotožnený s takýmto označením, resp. sami seba delia na Cigáňov a Rómov.
  • Slovo Cigáň nie je urážlivé, historicky vzniklo odvodením od slova Atzigan na označenie cigánskeho etnika. Veľmi si vážim Cigánskych diablov za to že sú hrdí Cigáni. 
  • Je nesprávne a čudné tváriť sa že slovo cigáň je urážlivé a jedným dychom tvrdiť že slovo gádžo je nie je urážlivé a znamená to či ono. Nie je urážlivé ani jedno, ani druhé.
  • Treba podotknúť, že v slovenčine nenazývame automaticky národy a národnosti tak, ako nazývajú oni sami seba, napr. Nemcov nenazývame Dojčiaci (nemecky Deutsch), Rakúšanov Osterajšiaci (österreichisch) a  ani Indiáni nenazývajú sami seba Indiáni.
  • Prevažujúce označenie cigánskej národnosti má podobný slovný základ ako slovenské slovo Cigáň,  česky Cikán, nemecky Cigan, slovinsky Cigáň, rusky Cigan, bulharsky Cigáň, poľsky Cigan, maďarsky Cigan atď.
  • Je chybné označovať ľudí za rasistov ak používajú v slovenčine slovenské označenie Cigáň ako sa to často deje a je nenáležité a chybné úzkostlivé vyhýbanie sa tomuto slovu v televízii či tlači.
Slovo Róm nie je slovenské, nepoužívajte ho.

  štítky: slovník správnych slov, Slovník Slovenského jazyka, ako správne napísať

  • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
  • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky