Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

P

parapeta - parapet
paštika - paštéta
párty (party angl.) - večierok
PC (angl.) - OP, osobný počítač, počítač
PC je anglická skratka ktorá môže znamenať Past commander, personal computer (osobný počítač), alebo pieces (kusov). Slovenská skratka OP nie je najvýstižnejšia, lebo znamená aj občiansky preukaz. Napíšte počítač a je jasnéo čo ide.
pin (v zámkovej vložke) - stavidlo
pirulka - pilulka (tabletka)
playlist, angl. - zoznam skladieb
Doslovne - hrať zoznam. Vezmem A4-ku so zoznamom, vtlačím do prehrávača CD-čiek a spustím prehrávanie...
planírovať - vyrovnávať
play-off - rozhodujúci zápas
Čo znamená hrať zápas play-off som dlho nevedel. Doslovný preklad veľmi nepomáha, "hrať zápas hrať vypnúť" mi nijako nedávalo zmysel. Taktiež ma zmiatlo, že playoff bez pomlčky  znamená "stavať do zlého svetla" a to som bol už úplne zmätený, lebo "hrať zápas postaviť do zlého svetla" to je ťažko dešifrovaťeľné čo to má byť. Pozdravujem zlaté perá a hlasy od športu, spamätajte sa, a rozprávajte celú vetu len v jednej reči.
plieseň - pleseň
plnomocenstvo - splnomocnenie
plugin - zásuvný modul (v počítačovom odbore)
Z anglického plug-in (zapojiť).
po dobu - počas
poloostrov - polostrov
popcorn, angl. - pukance
Popcorn nie sú nejaké špeciálne ochutené pukance, alebo nebodaj zvláštne vyrobené, toto slovo označuje pukance a nič viac.
poradač - zoraďovač (kancelárskych písomností)
poriadať - organizovať
portál (na internete) - stránka, WEB
Význam slova portál je vchod, brána, a odvodené významy, napr. portálový žeriav. Slovo portál na označenie stránky na internete je v poriadku vtedy, ak tak označím napr. stránku Googlu, lebo ju môžem považovať za bránu do sveta internetu. Označovať za portál stránku nejakej televízie alebo podniku je nenáležité a svedčí o prílišnom sebavedomí alebo neznalosti významu slova.
"Ako informoval portál..." = "Ako informovala brána...". V kultúrnej slovenčine: "Ako bolo zverejnené na stránke SME.sk..."
"Ako informoval XY z portálu..."  Nie je vhodné označovať osobu že je zo stránky (z brány?!). Osoba je vždy z podniku alebo organizácie, nie z rozhrania jej komunikácie. Redaktorka XY je zo Slovenskej televízie a nie z televízneho prijímača.
portfólio
V dnešnej dobe je módne ohurovať ľudí veľkými slovami s prehnaným významom a používajú sa na to často nevhodné slová s iným významom. Medzi ne patrí aj portfólio ktoré sa začalo využívať na označenie množiny ponúkaných výrobkov alebo služieb podnikmi. V skutočnosti slovo portfólio označuje "súbor cenných papierov, investícií a kapitálu vo vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby".
"...reprosústavy z portfólia EVE Audio..." - "zo sortimentu EVE Audio"
podtržník - podčiarkovník
polodrážka - poldrážka [Kultúra slova 1/2015]
Dvere s polodrážkou - dvere s poldrážkou (zárubňa pre dvere s poldrážkou).
poľovnícky - poľovný (lístok)
pomazánka - nátierka
porcovať - porciovať
posiliť - posilniť
posilovňa - posilňovňa
potencionálny - potenciálny
pozbierať úrodu - pozberať úrodu
pozdný - neskorý
požiarnik - hasič
"Choďte ďalej od toho ohňa pane. A čo tu vlastne robíte?" "Ja som požiarnik." "A kde máte uniformu?" "Uniformy majú hasiči, mi požiarnici sme v civile, aby sme boli nenápadnejší keď podpaľujeme."
PR (public relations) - vzťahy z verejnosťou
Prečo toto niekto vmiešava do slovenčiny je nepochopiteľné. Dalo by sa aj relations publiques alebo связи с общественностью.
pracnosť - prácnosť
pračka (stroj na pranie) - práčka
prádlo - bielizeň
predať - predať / odovzdať
Predať znamená niečo predať za peniaze. Niekedy je toto slovo nesprávne použité v zmysle odovzdať, je to skomolenina z českého předát (odovzdať).
predkus - predhryz
prehmat - prechmat
prehoz - prikrývka, deka
prekližka - preglejka
prelíčenie (súdne) - pojednávanie
prepážka - priehradka
preposlať - poslať
prestárly - prestarnutý
prevádzať (spisovný význam je "prevádzať kravu cez cestu") - robiť, vykonávať
prevádzka - pracovisko
"Na našich prevádzkach Vám radi poskytneme služby ako..." - "Na našich pracoviskách Vám radi poskytneme služby ako..."
"Terminál je mimo prevádzky" = "Terminál je mimo pracoviska" (napr. pred obchodom?). Spisovne a vecne správne - "Terminál nefunguje" (nepracuje).
"Prevádzku stránky zabezpečuje..." - "Stránku spravuje..."
"Doba prevádzky" (strihacieho strojčeka) - "Doba práce"
prevádzková doba - otváracie hodiny, otvárací čas, otváracia doba
Prevádzková doba je napr. doba počas ktorej prevádzajú prevádzači nelegálnych prisťahovalcov cez hranice.
prevádzkovateľ - správca
prevedenie - vyhotovenie, urobenie
Slovo prevedenie sa často používa v nesprávnom význame. "prevedenie osôb cez hranicu" je spisovné vyjadrenie, lebo prevádzam niekoho z niekade niekam, ale "prevedenie v bielej farbe" je nezmyselná formulácia, je to skomolenina z českého slova "provedení". Po slovensky - "vyhotovenie v bielej farbe".
"Objednávka prevedená bez registrácie." - "Objednané bez registrácie" / "Objednávka urobená bez registrácie."
prémiový
  • slovo prémia znamená "odmena" alebo "dar po splnení určitých podmienok", napr. "prémiové sporenie", "prémiový systém odmeňovania za kvalitnú prácu"
  • avšak na označenie výnimočných vlastností tovarov používame slová ako luxusný, vysokokvalitný, prvotriedny, špičkový, delikatesný atď. Preto nepoužívajte spojenia ako "zo sveta prémiových vozidiel" (automobil ktorý dostanete ako prémiu?), "prémiové telefóny" a podobne. Je to zle preložené spojenie z angličtiny, kde slovo pemium okrem poistného znamená aj "vysoko cenený".
priateľ, priateľka
V súčasnosti sa nevhodne používa výraz priateľ / priateľka na označenie sexuálneho partnera miesto zrozumiteľného frajer, druh, milenec či snúbenec. Je to spôsebené jednak motiváciou z chudobnej angličtiny, kde pre priateľku a frajerku majú ten istý výraz a jednak uvoľnením mravov, kde veľa žien pristúpilo na to čo bolo za nie tak dávnych mojich mladých čias len zriedka sa vyskytujúce, a to žitie "na hromádke", a je im trápne verejné označenie svojej situácie.
Vždy mi je horko za tie ženy a keď predstavia toho svojho že je to ich priateľ, mám chuť mu stisnúť ruku, pozrieť sa mu do očí a predstaviť sa, že som tiež jej priateľ.
privariť - prizvárať
prídite - príďte
prísvetlík (pri dverách) - bočný svetlík
Prísvetlík evokuje niečo čo prisvetľuje, teda nie nutne bočný svetlík.
procesoring
Pravdepodobne ide skomoleninu, ktorá má znieť "processingu", t. j. spracovanie.
"...pri nastavovaní procesoringu a nám užívateľom vo výsledku lepší zvuk." - "...pri nastavovaní spracovania a nám úžívateľom vo výsledku lepší zvuk.". Nevyzerá to tak múdro ako keď sa tam vmieša angličtina, na druhej strane sa tomu dá rozumieť.
produkt  - výrobok
Product (angl.) znamená výrobok, service službu. V reklamách banky a poisťovne hojne reklamujú svoje produkty (teda výrobky?). Asi preto, že sa z obchodných dôvodov vyhýbajú slovám ako úver, pôžička, poistenie. V podstate všetky internetové predajne vznikli prekladom anglických verzií a prekladajú ich nedostatočne jazykovo vzdelaní ľudia, preto na nich takmer všade nájdete produkty, ale takmer nikde výrobky.
produktový katalóg - katalóg výrobkov
Nevhodná prevzatina z angličtiny, aj s anglickým slovosledom (product catalog). Doprekladané: výrobkový katalóg, čo je zlý slovosled.
produktový manažér (product manager, angl.) - obchodník
Produktový manažér doslovne znamená, že ide o človeka, ktorý je vedúci nejakým výrobkom. Medzi obchodníkom a predavačom je priepastný rozdiel, byť obchodníkom je ťažká a vážená práca. Nehanbite sa po našom pomenovať to, čo naozaj robíte.
produktové informácie - informácie o výrobkoch
profesný - profesijný
pryskyrica - živica
pryž - guma
punčocha - pančucha
PZ zámok, PZ kľučky - VZ (zámok), kľučky VZ
PZ je nemecká skratka pre vložkový zámok, naša skratka je VZ.

Štítky: výkladový slovník, slovník spisovných slov, slovník správnych slov "P"

  • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
  • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky