Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

O

obdržať - dostať, prijať doručenú poštu
oblôžková zárubňa - obložková zárubňa
Zárubňa obkladá múr, z toho je odvodený názov, nejde sa o lôžko.
obnos - suma
obor (spisovný význam je veľký človek) - odbor
obora - zvernica
obsielka - predvolanie
obtiaž - ťažkosť
odposluch - odpočúvanie
odpovednosť - zodpovednosť
odstavec - odsek
odstúpiť spisy - postúpiť spisy, odovzdať
office - kancelária, úrad
Stretávam sa s používaním tohto anglického slova pre označenia adresy kancelárie v slovenských textoch. Toto slovo tiež znamená služobná miestnosť, obrad, ordinácia či záchod. Naozaj Vám pripadá dobrý nápad mať to takto napísané na hlavičkovom papieri, vizitke či internetovej stránke?
offline - nezávislý, nespriahnutý, autonómny
"...kartových zámkov v offline verzii..." - "...kartových zámkov v autonómnej verzii..."
Pre pobavenie doslovný preklad: "...kartových zámkov vo vypnúť čiaru verzii..."
offroad (angl.) - terénny automobil
Doslovne: vypnúťcesta...
omaľovánky - maľovánky
on-line – priamo, priamo pripojený, priame vysielanie a podobne
doslovne – na čiare. V socializme boli isté slová ktoré bolo žiadúce používať neustále (súdruh, socialistický, v kolektíve obľúbený...), po revolúcii bolo zas všetko "nezávislé" a toto je niečo podobné, používa sa to stále dookola, takmer stále nezmyselne. Prišiel mi elektronickou poštou obežník a v ňom výzva aby som vyplnil dotazník „online“. No, keď príde odkaz na dotazník, tak musím byť pripojený aby som ho mohol vyplniť.
Príklad iného nezmyselného použitia: "Aktualizácia databáz je vykonávaná priamo on-line z internetu." = "Aktualizácia databáz je vykonávaná priamo priamo z internetu.".
Toto slovné spojenie nikdy nepoužite, jedine keď budete písať po anglicky.
  • nie sme on line - sme neprítomní, sme nepripojení
  • v on line priestore - na Internete
open source - otvorený zdroj, otvorený zdrojový kód
originálny - pôvodný
Origin je anglické slovo a znamená pôvodný. Slovo originálny má opodstatnenie len pri spojeniach ako napr. "originálne autodiely" ale je nevhoné pre "originálny názov filmu", ten je určite vhodnejšie sformulovať: "pôvodný názov filmu".
OK - v poriadku, dobre, potvrdzujem
OK pôvodne znamená potvrdenie na americký superskracovací spôsob v komunikácii medzi členmi klubu, že tá ktorá osoba je členom klubu (ktorý mal začiatočné písmená OK) a teda v poriadku. Napríklad "John je OK" = John je členom klubu OK, je v poriadku. U nás by to bolo "Ó Markuš je MS" = Markuš je v poriadku, je z Matice Slovenskej. Je to čudné, zvlášť ak si to prečítate v počítačoch na potvrdenie vykonania rôznych činností (Vymazať súbor? OK?) Nepoužívajte to.
okap - odkvap
okus - ohryz
"Cránič proti okusu." (zverou) - "Chránič proti ohryzu."
open source - otvorený zdroj, program s otvoreným zdrojovým kódom
okapnica - odkvapnica (na okne)
operka - opatrovateľka, pomocníčka v domácnosti (obvykle dievča študujúce jazyk)
Operka neznamená práčka akoby sa mohlo zdať, toto slovo pochádza zo slova au-pair. Toto slovo má aj iný význam a to zhodu nominálnej hodnoty cenného papiera s kurzom.
osirelý - osirotený
outbreak - ?
"Outbreak, to je životný štýl."  Tak to je riadna zlepenina. Podľa slovníka by to malo byť "Vypuknutia (vzplanutie, výbuch), to je životný štýl." čo asi nie je to čo chcel majster písaného slova povedať. Ak niekto viete čo tá sprznenina znamená, tak mi to prosím napíšte, obohatím tým slovník.
outdoorový - do vonkajšieho prostredia, vonkajší, konaný vonku
Anglické slovo, doslovne vonkodverový. Je to ohavné slovo. Kúpil som si outdoorové topánky - kúpil som si vonkodverové topánky. Po slovesnky: "Kúpil som si topánky na turistiku.".
outfit (angl.) - odev, výstroj, oblečenie
Out znamená mimo a fit znamená zdravie, t. j. mimo zdravia (chorý). Prečo chorý znamená oblečenie, to vedia len Angličania. Aj tak še da.
"Módna štylistka si posvietila na outfit našich poslankýň." = "Módna štylistka si posvietila na choroby našich poslankýň.". V pestovanej slovenčine: "Štylistka si posvietila na oblečenie našich poslankýň."
outsider (angl.) - preklad: laik, nezasvätenec, niktoš, do počtu, slabý

  • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
  • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky