Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

Názvy

Názov tvorte ľubovoľným počtom prídavných mien a ukončite ho podstatným menom, napr. "Oravská župa" a nie "Župa Orava", "Nemecká spolková republika" a nie "Spolková republika Nemecko".

Na túto "novú" podobu názvu nemeckého štátu boli vyvíjané tlaky z nemeckej diplomacie [KULTÚRA SLOVA, 8/1991] a bola akceptovaná naším štátom a masovooznamovacími prostriedkami, tak isto ako označenie róm, miesto slovenského cigáň. Nerozumiem prečo našu reč svojimi želaniami ovplyvňujú cudzie elementy (naše prirodzené názvy nie sú znevažujúce a nijakým nevhodným spôsobom sa ich nedotýkajú). Moje želanie je, aby Angličania písali tak ako vyslovujú a nič si z toho nerobia, a to už čakám na zmenu dosť dlho.

Výnimkou sú názvy kde je použité meno osoby, alebo sa prirodzene vyskytujú dve podstatné mená ako napr. "Slovenský rozhlas a televízia", alebo ide o preklady cudzích názvov ktoré nie je možné inak preložiť, napr. "mesto Mexiko". Mexické mesto má úplne iný význam. U nás som si nedávno všimol nové označenie "Park Radvaň. Žijem tu už päťdesiat rokov, ale uisťujem vás, že park s názvom Radvaň tu nemáme. "Radvanský park" by sa našiel. Neprirodzenosť a natvrdlosť takto tvorených názvov dobre viniká v názve "Letisko Václava Havla", ktoré by vyzeralo takto - "Letisko Václav Havel". Na konci tohto prznenia vidím v diaľke sa črtajúce názvy ako "Národná Rada Slovenská Republika", či "Slovenská železnica Slovenská Republika". Vivat Amerikááááá.

 Latisko 1

letisko 2

Pri tomto "modernom" tvorení názvov dochádza tiež k zmene významu, "... v mestskom divadle Žilina..." znamená že je to v mestskom divadle ktoré sa volá Žilina, čo nie je pravda, Žilina je mesto a nič viac. Taktiež na našej mestskej stránke máme nadpis "Mestská polícia Banská Bystrica" čo je nezmysel, nemáme tu políciu čo by sa volala Banská Bystrica. Keby tam bol nápis "Mestská polícia, Banská Bystrica" to by bolo korektné, označovalo by to políciu čo sa nachádza v Banskej Bystrici. Avšak prirodzená podoba je - "Banskobystrická mestská polícia".

  • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
  • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky