Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

M

madlo (česky) - držadlo
madrac - matrac
mailinglist - zoznam odberateľov
Mailinglist, doslovne poštovanielist. "Prihlásenie do mailinglistu." (doslovne: Prihlásenie do poštovanielistu) - "Prihlásenie na doručovanie noviniek.".
mail (angl.) - pošta
pošli mi to mailom = pošli mi to poštou
píšte na mail - píšte na adresu ...
mainstream - hlavný prúd
Mainstreamové média - média hlavného prúdu.
malorážka - malokalibrovka
maminka - mamička
manažment (z anglického management) - vedenie, vedenie podniku
manažér - riaditeľ, vedúci, správca
Dnes je "manažérov" akoby ich zhadzovali z lietadla. Často sú to referenti alebo obchodníci. Typická funkcia je "manager predaja", v slovenskom ponímaní odbytový pracovník ktorý je navyše sám a nikoho neriadi. Odporúčam držať sa slovenských názvov a krotiť sa vo vyrábaní dojmov veľkých nadnárodných podnikov. Je to smiešne a vaši obchodný partneri aj tak pochopia ako sa veci majú.
mapa stránok - mapa stránky
Mapa obsahuje množinu toho čo mapuje, a pomenúvame ju v jednotnom čísle, napr. mapa Slovenska, Európy či siete. Preto je mapa internetovej stránky (ktorá má samozrejme podstránky) a nie mapa stránok.
marketér - obchodník
Market angl. = obchod.
marketing (angl.) - obchodovanie, obchodné oddelenie, prieskum trhu
u nás sa tvárime, ako keby marketing bol nejaký špeciálny prieskum trhu alebo niečo podobné. Market je obchod a ing znamená priebehový čas, t.j. marketing = obchodovanie (v slovníku je uvedené nakupovanie). K obchodovaniu patrí aj prieskum trhu, ale nie je to to isté. Toto anglické slovo nepatrí do žiadnej slovenskej vety.
mejkap (make up) - líčenie
Doslovne - robiť hore. Urobila som si mejkap = urobila som si robím hore, t.j. urobila som sa hore. Ak sa môžem urobiť hore, môžem sa urobiť aj dole. Urobila som sa dole – to je silne erotická veta s úplne iným významom.
Po slovensky: „Nalíčila som sa“.
menu - ponuka
merítko (česky) - mierka
milostný - ľúbostný
mimo - okrem
mitter gritter - uvítač
Toto slovo používajú bankári na označenie funkcie človeka ktorý má za úlohu privítať klienta. Pochádza z anglických slov "meet" - stretnúť a "greet" pozdraviť. Slovenský ekvivalent streto pozdravovač je neotesaný, vhodnejšie označenie je uvítač (angl. welcomer).
míting - schôdza, zhromaždenie
Meeting (anglicky) - schôdza (slovensky).
mlsný - maškrtný
mobilný telefón - prenosný telefón
Mobilný je slovo odvodené od slova mobilis, ktorého význam je pohyblivý. Telefón sa ako taký nehýbe, ale je ho možné prenášať, preto je vhodnejšie, presnejšie, krajšie a slovenskejšie označenie prenosný telefón.
  • Mobilná aplikácia (pohyblivá aplikácia?) - Aplikácia pre prenosné zariadenia (telefóny).
  • Kde mám mobil? - Kde mám telefón?
  • Mobilný operátor (pohyblivý pracovník?) - Telekomunikačná spoločnosť
  • mobil - telefón
mobilná aplikácia - program pre prenosné zariadenia, aplikácia pre telefóny (prenosné zariadenia)
Mobilná = pohyblivá, aplikácia = použitie, uplatnenie, prípadne aj s prispôsobením niečoho k niečomu, alebo pohyblivá nášivka, t. j. doslovný význam - program ktorý sa pohybuje.
modeling (angl.) - predvádzanie
Ing je priebehový čas v angličtine, čiže modeling = modelkovanie, čo je neotesané, po slovensky predvádzanie. Pomenovanie pracovníka a jeho práce nemusí mať rovnaký základ, doktor lieči, rybár loví, modelka predvádza.
monitor - zobrazovacia jednotka
monitoring - sledovanie
  Monitoring je anglické slovo, sledovanie slovenské...
movitý - hnuteľný
Môžem Vám poradiť? (v obchode) - Môžem Vám niečo ponúknuť?
Formulácia prevzatá z angličtiny. Je to kostrbaté, nie je tam presnosť a priamosť. Keď sa ma to v obchode pýtajú, tak mám nutkanie povedať že áno, potrebujem poradiť či mám kúpiť účastniny Microsoftu.
müsli - ovsené vločky
myčka (česky) - umývačka


  • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
  • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky