Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

L


lajsňa - lata
lakýrnik - lakovač
last minute - na poslednú chvíľu
Toto slovné spojenie je anglické, doslovne "posledná minúta". Ak nejde o koniec sveta, tak potom ho hojne používajú cestovné kancelárie na označenie výpredajových zájazdov. Je neprijateľné použitie tohto slovného spojenia v slovenských textoch.  
laťovka - latovka
lehátko - ležadlo
lesba - lesbička
Lesba je hovorové skrátené slovo zo slovníka ulice. Je nevhodné pre písomný a úradný styk, alebo pre masovo oznamovacie prostriedky.
letlampa - spájkovačka
letovačka - spájkovačka
limitér - obmedzovač
limitovaný - obmedzený (priestor)
link - odkaz
Na internete sa často nájdete vety typu: "link na stiahnutie softwaru" - po slovensky "odkaz pre prevzatie programu". Všimnite si prosím, že z tých slov ani jedno nie je správne, je to 100 %-ná sprznenina. Link je anglické slovo a má 17 naozaj rôznorodých významov, ako napr. manžetový gombík alebo očko.
liatina / zliatina
Stáva sa, že sa zamieňajú výrazy liatina a zliatina. Liatina je zliatina železa s vysokým obsahom uhlíka (nad 2,14%), z liatiny sú okolo nás mnohé výrobky a majú nezameniteľné vlastnosti, sú to napr. poklopy kanálov, telesá veľkých elektromotorov, strojov a podobne. Zliatina je materiál ktorý sa skladá z atómov alebo molekúl  viacerých kovov (alebo aj nekovov ak si zachová vlastnosti kovu), napr. materiál na prstene, hliníkové zliatiny. Ak máme pred sebou kus liatiny a kus zliatiny sú obyčajne hneď rozoznateľné a nezameniteľné.
link (na internete) - odkaz
líder - vodca
Leader (angl.) = vodca. Skrz túto sprzneninu sa toto slovo používa často v nevhodnom význame. Vodca je označenie vhodné pre osobu vedúcu nejakú nepevnú štruktúru, skupinu s neoficiálne prideleným vedením (vodca skupiny Elán) alebo nejakú masu, napríklad "vodca opozície". Je ale nevhodné na označenie napr. predsedu strany "vodca strany Smer". Taktiež je smiešne vmiešavať nezmyselne do našej reči angličtinu, veď prečo potom nie nemčinu? (...führer strany Smer...). Možno aj taká azerbajdžančina má niečo do seba "öndər strany Smer..."
lízatko - lízanka
lomítko - lomka (/)
look (angl.) - výzor, vyzerať a ďalších 22 významov
lúdiť - mámiť, drankať

 

  • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
  • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky