Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

I

-i (súhrnné pomenovanie rodiny) - ...ovci
Jonášovi - Jonášovci
Borošovi - Borošovci
i-xyz
i-stránka, i-center, i-med, i-zona, i-bazár, i-konto... (e-dane, e-net, e-shop, e-leanirg, e-vega, e-knihy...) atď. Je to ako mor. Zle za sa to vyslovuje, je to nezmysel ktorý vymysleli američania, ale je to nezničiteľné ako Boľševník obrovský. Rozprávajte obyčajne, zabudnite na všetky e- a i-, potom b-pekne (budete pekne) rozprávať a písať.
image (angl.), imidž - obraz, povesť, vzhľad
Onehdá som videl v internetovej predajni nápis: "Spájame bezpečnosť, komfort a váš image." = napr: "Spájame bezpečnosť, komfort a váš Bild" to keby som sa rozhodol vmiešať do vety nemčinu a nie angličtinu. Preložené: "Spájame bezpečnosť, komfort a váš obraz", v cibrenej slovenčine: "Spájame vašu povesť s bezpečnosťou a komfortom."
imidž - obraz, povesť, vzhľad
Z anglického image - obrázok.
"Poradiť si dá aj pri imidži." - "Poradiť si dá aj pri úprave svojho vzhľadu.".
"...pričom text dopĺňa imidžovými fotografiami." = "...pričom text dopĺňa obrázkovými fotografiami." (jestvujú aj iné?)  - "...pričom text dopĺňa štýlovými fotografiami."
inekcia - injekcia
infotainment - podávanie informácií zábavnou formou
inteligentný mobil (automobil, práčka, mesto atď.) - vyspelý prenosný telefón
Inteligentný som, ak na základe javov ktoré pozorujem, predpoviem jav ktorý ešte nenastal. Napríklad fyzici predpovedali jestvovanie čiernych dier, čo sa až následne potvrdilo. Niečoho podobného sa od svojho telefónu najbližších 4000 rokov asi nedočkáte. Preto označenie inteligentný telefón nie je pravdivé.
Dnes ma v televízii oblažili slovným spojením "inteligentná lavička". Naozaj hlboko, hlboko sme klesli.
interiér, interiérový - vnútro, vnútorný
Cudzie slovo, znamená vnútrajšok, vnútro. Mimo pár odôvodnených prípadov nie je dôvod používať toto cudzie slovo miesto nášho.
  • interiérové dvere - vnútorné dvere
  • interiér automobilu - vnútrajšok automobilu
  • bytový interiér

"Prešla viacerými zamestnaniami, venovala sa marketingu aj interiérovému dizajnu." - "Prešla viacerými zamestnaniami, venovala sa obchodovaniu aj navrhovaniu vnútorných priestorov."

internet banking (angl.) - internetové bankovníctvo
inzitný - insitný (umelec)
IT - informačné technológie, výslovnosť - í té (AJ TÍ naši píjavali, aj my piť budeme)
Táto skratka sa často používa krkolomne až nezmyselne, napr.:
  • "Mišo je IT" = "Mišo je informačná technológia", správne: "Mišo pracuje s IT."
  • "...ktoré je vybavené pre nepretržitú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku IT zariadení..." - "...ktoré je vybavené pre nepretržité a bezpečné fungovanie zariedení pre informačné technológie..."
  • "IT je svet aj pre dievčatá." = "Informačné technológie je svet aj pre dievčatá". Správne:  "Svet IT je svet aj pre dievčatá."
  • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
  • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky