Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

I

-i (súhrnné pomenovanie rodiny) - ...ovci
Jonášovi - Jonášovci
Borošovi - Borošovci
i-xyz
i-stránka, i-center, i-med, i-zona, i-bazár, i-konto... (e-dane, e-net, e-shop, e-leanirg, e-vega, e-knihy...) atď. Je to ako mor. Zle za sa to vyslovuje, je to nezmysel ktorý vymysleli američania, ale je to nezničiteľné ako Boľševník obrovský. Rozprávajte obyčajne, zabudnite na všetky e- a i-, potom b-pekne (budete pekne) rozprávať a písať.
image (angl.), imidž - obraz, povesť, vzhľad
Onehdá som videl v internetovej predajni nápis: "Spájame bezpečnosť, komfort a váš image." = napr: "Spájame bezpečnosť, komfort a váš Bild" to keby som sa rozhodol vmiešať do vety nemčinu a nie angličtinu. Preložené: "Spájame bezpečnosť, komfort a váš obraz", v cibrenej slovenčine: "Spájame vašu povesť s bezpečnosťou a komfortom."
imidž - obraz, povesť, vzhľad
Z anglického image - obrázok.
"Poradiť si dá aj pri imidži." - "Poradiť si dá aj pri úprave svojho vzhľadu.".
"...pričom text dopĺňa imidžovými fotografiami." = "...pričom text dopĺňa obrázkovými fotografiami." (jestvujú aj iné?)  - "...pričom text dopĺňa štýlovými fotografiami."
inekcia - injekcia
infotainment - podávanie informácií zábavnou formou
inteligentný mobil (automobil, práčka atď.) - vyspelý prenosný telefón
Inteligencia znamená, ak na základe javov ktoré pozorujem, predpoviem jav ktorý ešte nenastal. Napríklad fyzici predpovedajú čo je za horizontom udalostí v čiernej diere, napriek tomu, že tam nikto nebol a nevidno ju, predpovedali jej jestvovanie ktoré sa až následne potvrdilo. Niečoho podobného sa od svojho telefónu najbližších 4000 rokov nedočkáte. Preto označenie inteligentný telefón nie je pravdivé.
interiér, interiérový - vnútro, vnútorný
Cudzie slovo, znamená vnútrajšok, vnútro. Mimo pár odôvodnených prípadov nie je dôvod používať toto cudzie slovo miesto nášho.
  • interiérové dvere - vnútorné dvere
  • interiér automobilu - vnútrajšok automobilu
  • bytový interiér

"Prešla viacerými zamestnaniami, venovala sa marketingu aj interiérovému dizajnu." - "Prešla viacerými zamestnaniami, venovala sa obchodovaniu aj navrhovaniu vnútorných priestorov."

internet banking (angl.) - internetové bankovníctvo
inzitný - insitný (umelec)
IT - informačné technológie, výslovnosť - í té (AJ TÍ naši píjavali, aj my piť budeme)
Táto skratka sa často používa krkolomne až nezmyselne, napr.:
  • "Mišo je IT" = "Mišo je informačná technológia", správne: "Mišo pracuje s IT."
  • "...ktoré je vybavené pre nepretržitú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku IT zariadení..." - "...ktoré je vybavené pre nepretržité a bezpečné fungovanie zariedení pre informačné technológie..."
  • "IT je svet aj pre dievčatá." = "Informačné technológie je svet aj pre dievčatá". Správne:  "Svet IT je svet aj pre dievčatá."
  • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
  • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky