Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

E

e-xyz
e-dane, e-net, e-shop, e-leanirg, e-vega, e-knihy (i-phone, i-stránka...) atď. Je to ako mor. Zle za sa to vyslovuje, je to nezmysel ktorý vymysleli američania, ale je to nezničiteľné ako Boľševník obrovský. Rozprávajte obyčajne, zabudnite na všetky e- a i-, potom b-pekne (budete pekne) rozprávať a písať.
e-obklady = elektronické obklady?! Nezmysel ako vyšitý.
e-book (angl.) - elektronická kniha, el. kniha
edukácia - výchova, vzdelávanie
e-mail (angl.) / email - elektronická adresa, elektronická správa, poštový program, elektronická schránka, list, farba
Toto je dobrý príklad na výrazný rozdiel medzi slovenčinou a angličtinou. V angličtine má jedno slovo aj 40 - 50 významov a na pochopenie toho, čo je vám oznamované, musíte poznať aj okolité slová (vety), ich slovosled a až tak pochopiť, čo znamenajú. Je to daň za to, že sa Angličania historicky vzdali skloňovania (v dávnej minulosti mali 4 pády) a zložitejšej gramatiky, na upresnenie významu využívajú pevný slovosled, predložky a neskutočné množstvá slov s podobným významom. V slovenčine, až na malé výnimky, je každé slovo (veta) úplne presné.
 • e-mail (angl.) = elektronická pošta
 • e-mail (angl.) = elektronická adresa
 • e-mail (angl.) = elektronická správa, list
 • e-mail (angl.) = poštový program
 • email = náter, vrchná lesklá farba
Daj mi email = daj mi farbu, avšak často je myslené "Akú máš elektronickú adresu?"
Zvážte tiež, či je nutné zdôrazňovať že ide o elektronickú komunikáciu, tá je už dnes a aj naveky prevažujúca. Tiež sa nebojte aj v súvislosti s elektronickou poštou používať slovo list.
 • "Pošli mi to video zámkov e-mailom" - "Pošli mi ten videozáznam" (ako inak ako elektronickou poštou, ak to chcem obyčajnou poštou na DVD, tak to upresním).
 • "Ako som písal v minulom emaile..." - "Ako som písal v minulom liste..."
 • "Pošli mi e-mail" - "Pošli mi to do elektronickej schránky." / "Pošli mi to do poštovej schránky."
 • "Píšte nám podnety na adresu regina@rtvs.sk." - Každému je jasné že je to elektronická adresa, nie je nutné vetu dozdobiť "mailami a emailami".
e-shop - internetová predajňa
E-shop je anglické slovo, e označuje elektronický a shop je obchod. Presnejší a slovenský výraz je internetová predajňa, lebo presne to a nič iné tým nie je myslené. Elektronická predajňa by mohla byť aj taká, že prídem do predajne, navolím na zobrazovacej jednotke čo chcem (napr. fotografie z nosiča čo tam nechám), zaplatím a dostanem tovar. Preto odporúčam používať názov internetová predajňa.
editovať - upravovať
elektrický zámok
Najčastejšie je zamieňaný s elektrickým otváračom. Ten je protikusom k zámku, je to vlastne "náhrada" zapadacieho plechu, ale nie je to zámok. Jestvujú taktiež elektromechanické zámky do dverí.
existovať - jestvovať
Existovať je prevzaté cudzie slovo, krajšie a rozumnejšie je použiť naše - jestvovať.
expresso - espresso
exteriérový - vonkajší
Cudzie slovo. Niet dôvod na jeho používanie.
 • exteriérové dvere - vonkajšie dvere
 • exteriér - vonkajšok

 

 • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
 • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky