Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

D

databanka - banka údajov
dažďovka - dážďovka
ded lajn:
„Tak dajme si ded lajn“ = Tak dajme si mŕtvu čiaru. To je taká hovädina, že si pod tým normálny človek nič nevie predstaviť (keď mi toto povedal jeden pán, tak som nevedel čo chce). Chcel povedať: „Určime si konečný termín.“.
deleno - delené
des - hrôza
desktopový - stolový
detail - detail, podrobnosť
Detail je cudze slovo ktoré slovenčina prevzala a má svoje opodstatnenie v špecifických, ustálených prípadoch, ako je napríklad výkres ("Máš detaily toho výrobku?"). Avšak vo väčšine prípadov si vystačíme s naším slovom podrobnosť.
  •  "Dopravné detaily:" - "Podrobnosti o doprave:"
detekovať - detegovať
Pravopisný rozdiel podstatného mena detekcia a slovesa detegovať súvisí s tým, že nie sú utvorené z rovnakého základu. Podobne:  absorpcia – absorbovať, reakcia – reagovať, funkcia – fungovať
dielčí - čiastkový
digitálny - číslicový
Digit (anglicky) - číslica alebo prst. Digitálny televízor - číslicový televízor (nie analógový).
displej - zobrazovacia jednotka, zobrazovač
Z anglického display = zobraziť.
divím sa - čudujem sa
Keby som sa divel, tak by som bol divý, nespútaný ako zviera.
diva - hviezda (žena), slávna speváčka
Toto nepreložené slovo pôsobí veľmi násilne a cudzorodo, hlavne vzhľadom na jeho tvrdú výslovnosť (dyva).
dizajn (design):
toto slovo znamená návrh, zostrojiť, skonštruovať, vypracovať, naprojektovať atď.
  • „Tento dom má pekný dizajn.“ =  „Tento dom je pekne naprojektovaný."
  • moderný dizajn - moderný vzhľad, moderne vyzerá
dizajnér - návrhár
do videnia - dovidenia
doba - obdobie, čas
doba sucha - obdobie sucha, pracovná doba - pracovný čas
dokazovací materiál - dôkazný materiál
dopis - list
dopad - dosah
"Výrazný dopad na..." - "Výrazný dosah na..." ale "...dopad meteroritu..."
doporučil - odporučil
Doporučený môže byť dopis, toto označenie bolo zavedené za prvej ČSR. "Doktorka mi doporučila viacej piť tekutín." - Doktorka mi odporučila..."
doprovod - sprievod
dormas (na zadlabacom zámku) - hĺbka tŕňa
dotaz - otázka
draftovaný - vybraný
"XY bol draftovaný do tímu Banskej Bystrice." - "XY bol vybraný do mužstva Banskej Bystrice". Draft je anglické slovo ktorého jeden z mnohých významov je výber.
drevené uhhlie - drevné uhlie
drink - nápoj, pohárik
"Zájdeme na drink?" - Zájdeme na pohárik?"
dron - bezpilotné lietadlo (bezpilotný vrtuľník)
Drone (anglicky) - bezpilotné lietadlo, trubec, hučať, leňoch atď.
došlá pošta - prijatá pošta
DTP (angl. Desktop Publishing) - počítačová typografia
dynamická hudba
"Mám rada dynamickú hudbu." V skutočnosti majú dievčatá rady rytmickú hudbu (na ktorú sa dobre tancuje). Dynamická hudba jestvuje, ale môžeme tak označiť vážnu hudbu, alebo hudbu Pink Floydu, kde sa striedajú hlasné a tiché pasáže a hudba sa "vyvíja", t.j dynamicky mení.
dynamický rozvoj, dynamický kolektív, atď.
"...dynamický rozvoj letiska Ruzyň..." Tento úryvok naznačuje, že sa rozvoj letiska vyvíjal, menil, to znamená že dochádzalo prípadne aj k jeho útlmu či prechodnej stagnácii, čo autorka textu nechcela povedať. Je vhodnejšie použiť jednoznačné a zmysluplné prídavné meno, napr.: "...prudký rozvoj letiska Ruzyň...", alebo "...dlhodobý rozvoj letiska Ruzyň..."
Dynamický kolektív - dnes je tam desať ľudí a za týždeň dvaja, dnes vás vybavia rýchlo, zajtra pomaly...
ďaleko viac - omnoho viac  • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
  • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky