apex: kovania, uyzmykanie a príslušenstvo k dverám

Zatvárače dverí

Všeobecný popis zatváračov

Zatvárače dverí (samozatvárače) sú mechanické zariadenia, ktoré automaticky zatvárajú dvere. Sú vyrábané v mnohých variantách, pre rôzne použitie. Najviac sa používajú na zatváranie protipožiarnych a vchodových dverí. Nespisovne tieto zariadenia označujú ako "Brano na dvere / braná" alebo samozatvárač. Brano je názov českých výrobkov hlavne z dávnejších čias, spisovne čisté označenie je zatvárač dverí.


Samozatvárač, Brano, dverný zatvárač

Ramienkové zatvárače

Samozatvárač assa Abloy, Brano na dvere

Zatvárače dverí s klznou lištou

Zatvárače dverí môžu byť vrchné (najbežnejšie), podlahové, na zadlabanie do dverí, elektrické... Nižšie popisujeme vrchné dverné zatvárače, ak potrebujete iné, špeciálne, obráťte sa na našu pracovníčku.

Výber vhodného typu zatvárača na dvere

Použitím nevhodného typu dverného zatvárača obyčajne vzniknú problémy, ktoré sú obyčajne podstatne vyššie ako cena samozatvárača ktorý mal byť správne použitý. Obyčajne sa musí samozatvárač vymeniť za vhodný typ a opraviť vzniknuté škody, a zaplatiť druhú montáž atď. Na výber vplývajú hlavne tieto faktory:

 • váha dverného krídla (krídel)
 • rozmer krídel
 • v akom prostredí bude zatvárač použitý (pri nízkych teplotách, prekonávanie komínového efektu vo vysokých budovách, vysokohorské prostredie a pod.)
 • na akých dverách bude použitý (na protipožiarnych dverách nesmie byť aretácia, pri dvojkrídlových protipožiarnych by spravidla mal byť koordinátor atď.)
 • rozmery samozatvárača a stav okolia kde sa bude montovať (nemusí sa vám všade zmestiť......alebo pri veľkom odskoku na zárubni nemusí dovierať)
 • či vyhovenie norme - na protipožiarne dvere môžu byť použité len niektoré zatvárače, resp. na niektorých variantách nie je dosiahnutá dostatočná sila ktorú požaduje norma, napr. klzné ramienko významne znižuje silu zatvárania a typ ktorý vyhovuje s otočným ramienkom už s klzným nevyhovuje
 • záťaž akej bude vystavený (denný počet cyklov)
 • ak kupujete dverný zatvárač na výmenu za starý, je niekedy výhodné kúpiť presne ten istý typ, ak napr. je na dverách pripevnená platnička o ktorú sa zatvárač prichytáva (máte tam už diery, ktoré nebudú pasovať pre iný typ zatvárača)
 • ak potrebujete zatvárač pre dvere s nízkou silou otvárania, použite typy s vačkovou technológiou, nie hrebeňovou, napr. Dorma TS 93. Jestvujú aj otvárače / zatvárače na elektronickej báze, napr. otvárač DA460 dvere otvára aj zatvára, typ DA461 dvere otvára a zatvára sa mechanicky. Cana elektronického riešenia je viacnásobne drahšia ako mechanické zatvárače.

K správnej voľbe zatvárača vám pomôže tabuľka odporúčaného použitia uvedená v cenníku. Vašu voľbu si následne overte v technických listoch, kde nájdete podrobnejšie vlastnosti vybratého samozatvárača.


Navigátor v typoch mechanických dverných zatváračov a cenových hladinách


Použitie dverného zatvárača  dobré riešenie
KABA
dobré riešenie
Dorma
lacné riešenie
vnútorné dvere, dvere s nízkou záťažou
TS 68  TS 68
ľahšie protipožiarne dvere s nízkou záťažou C702 TS 72  TS 68
protipožiarne alebo vchodové dvere, stredná záťaž 7303 TS 73V TS 72
ľahšie dvere, nízka záťaž, potreba aretácie C702.HO TS 68 + aret.
vchodové dvere do bytovky, potreba aretácie dverí, stredná záťaž 7303.HO
TS 68 + aret.
ťažké, veľké dvere
TS 83
zatvárač dverí do chladných priestorov


zatvárač s potrebnou nižšou silou pre otváranie


Poznámka - podľa klasifikačného čísla je možné použiť aj zatvárače C 702 a TS 68 na protipožiarne dvere, avšak nakoľko sú to zatvárače najnižšie triedy, je vhodné ich použitie na protipožiarne dvere s nižšou váhou a počtom cyklov. Na zatváračoch vyšších tried je možné silu zatvárania nastaviť nastavovacou skrutkou (dvere sa musia bezpodmienečne spoľahlivo zavrieť, avšak pri veľkej sile môžu mať problém s otváraním starší ľudia, ženy a deti).

Cenník a objednávanie

Pomôcky a dokumenty na prevzatie

Ako nastaviť zatvárač (brano) na dverách

Pri zlom fungovaní zatvárača postupujte nasledovne:
 • skontrolujte si, či zatvárač nie je zaplombovaný, ak je a je v záruke, zásah môže robiť len oprávnený montér
 • obhliadnutím zistite či nenájdete známky vytekajúceho oleja - ak so zatvárača vyteká olej, treba zatvárač (brano) vymeniť
 • k zmene chodu (nastavenia) zatvárača môže dôjsť z dôvodu zmeny teploty (leto / zima), ak nebol použitý vhodný typ - vtedy stačí jemne otočiť príslušný ovládací ventil (nájdite v návode ktorý to je, alebo ho identifikujte skusmo). Dôležité: aj malá zmena otočenia napr. 1/2 otáčky obyčajne vyvolá veľkú zmenu v správaní zatvárača (ak ovládate ten správny). Vyvarujte sa veľkému odtáčaniu ovládacích ventilov - sú to väčšinou kónické skrutky meniace prietok oleja v telese zatvárača. Ak ho priveľmi odkrútite, olej vám môže vytiecť a zatvárač zničíte (olejová náplň sa nedá dopĺňať.
 • kvalitnejšie zatvárače (braná) majú viac ventilov, dá sa nastaviť rýchlosť prvej fázy zatvárania, druhá fáza zatvárania a napr. tlmenie otvárania a podobne - podrobnosti nájdite v návode k vášmu zatváraču
 • ak nastavujete ramienkový zatvárač, pri správne nastavenom zatvárači je VŽDY jedno rameno kolmo na dvere
 • ak ste neuspeli, zavolajte odborníka
štítky:

samozatvárače predaj, zatvárač dverí, Brano, brano na dvere, samozatvárač do chladu, automatický zatvárač dverí, koordinátor zatvárania, čierny zatvárač, mosadzné brano, tmavohnedý zatvárač, dverové brano, Brano cena, ako nastaviť brano na dverách

 © apex Banská Bystrica s.r.o.

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky