apex: kovania, uyzmykanie a príslušenstvo k dverám

Kľučky

Teoretický popis a poradcu pre výber kľučiek na dvere nájdete v nižšej časti stránky.

Názvoslovie kľučiek na dvere a okná

Názvoslovie

bezpečnostné kovania (kľučky)

Bezpečnostné kovania

kľučky antikórové, kľučky nerezové

Kľučky antikórové

Mosadzné kľučky

Kľučky z farebných kovov

kľučky hliníkové

Kľučky hliníkové

kľučky kované

Kľučky "kované"

kľučky historické

Kľučky historické

kľučky plastové

Kľučky z plastu

kľučky okenné

Kľučky okenné antikórové

kľučky s drahými kameňmi

Kľučky s drahými kameňmi

kľučky na sklené dvere

Kľučky na dvere zo skla

e-shop kľučky na dvere

Internetová predajňa

Aké kľučky na dvere

Výber kľučiek:

Hľadisko vzhľadu kľučiek je dôležitejšie pre nežnú polovicu ľudstva. Je vhodné, ak sú k sidpozícii aj reálne vzorky, pokiaľ je to možné. Je to z toho dôvodu, že kľučka vyzerajúca dobre na obrázku Vám v skutočnosti nemusí až tak dobre "sedieť" v ruke. Pri výbere kľučiek je dobré si uvedomiť, že môžu významne dotvoriť celý interiér, naopak, pri nevhodnom výbere "zhodia" celý priestor, ktorý môže byť inak pekne urobený, ale celkový dojem je nízky. Videl som takto nevhodne urobený výber v hoteli v Liptovskom Jáne, kde sú dvere strednej kategórie, zariadenie na úrovni (kožená sedačka a pod.), ale celý dojem bol zhodený plechovými kľučkami za 3 €. Plechové kľučky na dvere v ďalšom texte ani nerozoberám, je to najnižšia trieda kľučiek.

Pozn.: Kľučky na dvere stavbári často nepresne a nevhodne označujú ako stavebné kovania (stavebné kovania označujú ďaleko širšiu oblasť kovaní).


Ukážky problémov pri nevhodne zvolených kľučkách (kovaniach)


Kľučky s guľou
Guľa na dverách...
Kľučky s guľou
Kovanie s guľou, muselo byť spílené zboku (pricviknuté prsty).
Bezpečnostné prekrytie, kľučky, apex Banská Bystrica
Krátka drážka znemožňujúca zasunútie kľúča.

kľučky bez dvíhacích pružín
Kľučka bez dvíhacích pružín, vysoko zaťažená na čerpacej stanici.

Všeobecné technické informácie:

Dverové kľučky dodávame s otvorom pre zámkovú vložku (VZ), obyčajný zámok (OZ) i s otvorom pre záchodový zámok (ZZ) (nesprávne označovanie BB, PZ, WC). Niektoré kľučky na dvere dodávame aj bez spodnej rozety, čo vyzerá pekne na dverách bez ootvoru pre zámok Ak máte v úmysle použiť kľučky na dvere s WC západkou alebo s cylindrickou vložkou, je nevyhnutné, aby ste mali vo dverách aj príslušný zadlabací zámok. Pre kľučky (kovania) s guľou (držadlom) treba niekedy zadať orientáciu Ľ/P. V prípade, že máte dvere s netypickou povrchovou úpravou (kazetová výplň, čalúnenie a pod.) alebo guľu, ubezpečte sa pred kúpou kovania, že nebude obmedzená jeho funkčnosť pri otáčaní kľučky. Bezpečnostné kovanie môže byť s rôznou triedou bezpečnosti a s prekrytím vložky alebo bez neho. Podrobnosti nájdete v cenníku bezpečnostných kovaní, keď klepnete na príslušný obrázok na začiatku stránky.
Uistite sa, že kovanie, zámok, vložka a pod. spolu pasujú. Jednotlivé diely môžu byť vyrábané podľa rôznych noriem, ktoré nemusia byť plne kompatibilné.

Názvoslovie kľučiek

Klasifikačný kľúč (klasifikačné číslo) kľučiek na dvere podľa normy EN 1906

Skúšanie kľučiek má význam hlavne pri výbere kľučiek na miesta s vysokým zaťažením. Je veľkou chybou tento faktor opomenúť pri výbere. V našej praxi sme často riešili tento problém, väčšina zákazníkov má tendenciu podceňovať záťaž kľučiek a sú prístupný ku kúpe drahších kľučiek až po "vyskúšaní" si toho, že ich naozaj potrebujú. V prípade že ste si vedomí že potrebujete kľučky na vysokú záťaž, môžete využiť klasifikačné číslo kľučiek, ktoré vám objektívne popíše vlastnosti jednotlivých typov.

Príklad klasifikačného čisla kľučiek: 26-0010B
Prvá číslica - trieda použitia kľučiek (1 – 4)
 1. stredná frekvencia - intenzívne používanie osobami, ktoré sú motivované k vysokej miere starostlivého zaobchádzania a u ktorých je len nízke riziko nesprávneho používania, napr. interiérové dvere v obytných budovách.
 2. stredná frekvencia - intenzívne používanie osobami, ktoré sú motivované k starostlivému zaobchádzaniu, pričom existuje určité riziko nesprávneho použitia, napr. interiérové dvere v administratívnych budovách. 
 3. vysoká frekvencia - veľmi intenzívne používanie verejnosťou alebo inými osobami s nízkou motiváciou k starostlivému zaobchádzaniu, u ktorých je navyše vysoké riziko nesprávneho používania, napr. dvere v administratívnych budovách s vysokou návštevnosťou verejnosti.
 4. časté, veľmi intenzívne používanie na dverách, ktoré sú vystavené častému použitiu násilia alebo poškodzovaniu, napr. na športových štadiónoch, v kasárňach, alebo iných verejnýchbudovách
Druhá číslica - životnosť (6 alebo 7)
 • trieda 6: 100 000 pohybov hore a dolu pre strednú frekvenciu používania pri zaťažení horizontálnou a vertikálnou silou o veľkosti 60 N
 • trieda 7: 200 000 pohybov hore a dolu pre vyššiu frekvenciu používania pri zaťažení horizontálnou a vertikálnou silou o veľkosti100 N
Tretia číslica - rozmer dverí (bez klasifikácie)
Štvrtá čislica - požiarna odolnosť (0 alebo 1)
 • trieda 0: nedovoľuje sa použitie na požiarnych / dymotesných dverách
 • trieda 1: vhodné na použitie na požiarnych / dymotesných dverách
Piata číslica - bezpečnosť osôb (0 alebo 1). V tejto pozícii sa preveruje bezpečnosť kovania pre používate-ľov (napr. ostré hrany, ktoré znamenajú riziko poranenia), ale taktiež axialne sily ktoré môžu byť na kľučku kladené (1500 až 2500N).
 • trieda 0: na bežné použitie
 • trieda 1: v prípade zvýšených požiadaviek na bezpečnosť
Šiesta číslica - odolnosť proti korózii (0 – 4)
 • trieda 0: bez stanovenia triedy odolnosti
 • trieda 1: nízka odolnosť voči korózii
 • trieda 2: mierna odolnosť voči korózii
 • trieda 3: vysoká odolnosť voči korózii
 • trieda 4: veľmi vysoká odolnosť voči korózii
Siedma číslica - odolnosť proti vlámaniu (0 – 4)
 • trieda 0: kovanie, ktoré nie je vhodné na zabudovanie do dverí odolných proti vlámaniu
 • trieda 1: kovanie s nízkou odolnosťou proti vlámaniu
 • trieda 2: kovanie s priemernou odolnosťou proti vlámaniu
 • trieda 3: kovanie s vysokou odolnosťou proti vlámaniu
 • trieda 4: kovanie s veľmi vysokou odolnosťou proti vlámaniu
Ôsmy znak - druh ovládania
 • typ A: kovanie s pružinovou podporou
 • typ B: kovanie s pevnou pridržiavacou pružinou (kľučka dverí sa vždy vráti do nulovej polohy, dokonca aj bez pomoci pružiny v zámku)
 • typ U: kovanie bez pevnej pridržiavacej pružiny

Údržba a ošetrovanie kľučiek:

Naše kovania spĺňajú vysoké požiadavky na kvalitu a zaručujú vysokú odolnosť voči oteru a dlhú stálosť jasu. Na čistenie nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Používajte mäkkú flanelovú handričku (prípadne ju navlhčite saponátovou vodou).  Pri otváraní dverí dbajte na to, aby ste povrchové vrstvy nepoškodili prsteňmi a pod. Pre objektové záťaže odporúčame rozetové kovania so skrutkami cez celé dvere.

Pomôcky a dokumenty:

Štítky:

kľučky na dvere, interiérové kľučky, kľučky na vnútorné dvere, bezpečnostné kľučky, kľučky na posuvné dvere, hranaté kľučky, kľučky Banská Bystrica, kľučky na dvere Zvolen, dverové kľučky

(c) Ing. E. Horváth, apex Banská Bystrica s.r.o.

Hlavná stránka Internetová predajňa s kľučkami

Ísť na začiatok stránky